Să spui de 7 ori dimineața și de 7 ori seara rugăciunea aceasta scurtă!

Spuneți de 7 ori dimineaţa și de 7 ori seara Împărate Ceresc pentru a vă curăţi de lucrarea necurată a diavolului.

Împărate Ceresc este cea mai scurtă şi mai frumoasă rugăciune pentru lucrarea necurată a diavolului şi se spune de 7 ori dimineaţa si de 7 ori seara.

Şi m-a întrebat odată o doamnă:

– Părinte, da unde o găsesc?
– Da, părinte nu mă luaţi în glumă, eu n-am citit-o niciodată!
– Frumos, stiţi multe despre ortodoxie!

Pentru o babă făra carte, se zice de 7 ori Tatăl Nostru şi spui „şi nu ne duce pe noi in ispită, şi ne izbăveşte de cel rău!” Ce vrei mai concret de atât, de la Dumnezeu? Si vii tu să lălăi Acatistul de Tăiat Unghiile, cu Acatistul de Mare Pricepre de Necaz, de Mare Ispită şi Încercare.

Fă dragă Acatistul istoric al Mântuitorului care este de 2000 de ani în Cartea de Rugăciune, şi nu veni tu cu literatură universală nouă! S-au facut de-a actiste.. la închis uşa, la deschis uşa, la aprins candela, la stins candela. Dragă, Dumnezeu nu vrea bolboroseală!

Rugăciune scurtă, dar puternică

Să zici mereu în minte şi în inimă: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”. Învăţaţi-vă cea mai puternică rugăciune, după rugăciunea domnească „Tatăl nostru”, care este rugăciunea inimii, adică să zici mereu în minte şi în inimă: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”.

Sau poţi să zici şi aşa: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”

Aceasta este o rugăciune scurtă, dar are mare putere. Este bine s-o repeţi şi în tren şi pe drum şi acasă, până ce adormi seara s-o ai în gură. Dacă ai numele lui Iisus Hristos, nu mai ai năluciri prin somn şi supărări şi visuri urâte, pentru că nu se poate apropia satana de locul acela unde se pomeneşte numele Mântuitorului cu toată inima, cu toată dragostea.

Rugăciunile scurte și cu smerenie

Doamne, eu ca un om am greşit, iar Tu, ca un Dumnezeu, mă iartă.
În general, credincioşii noştri se roagă puţin, dar cu multă smerenie. Pot avea ei nădejde de mântuire cu rugăciune puţină? Dar cei bolnavi şi care nu pot citi, cum trebuie să se roage?

Deci i-a învăţat să se roage cu rugăciunea „Tatăl nostru”. Aşadar, Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a învăţat pe noi rugăciunea scurtă.

La fel să facă şi bolnavii. Să se roage lui Dumnezeu cu rugăciuni scurte şi să mulţumească pentru boală.
Sursă: ortodoxia.me