Un mare profesor a murit

Facultatea de Filosofie a Universității din București anunță, cu profundă tristețe, încetarea din viață a prof. univ. dr. Valentin Mureșan.

Opera sa filosofică este vastă, mărturie a unei puteri de muncă și a unei forțe intelectuale impresionante.

Valentin Mureșan a publicat șaptesprezece cărți, printre care prima serie de comentarii din literatura filosofică românească pentru operele fundamentale ale filosofiei morale (Comentariu la „Republica” lui Platon – 2000, Comentariu la „Utilitarismul” lui J.S. Mill – 2002, Comentariu la „Etica nicomahică” – 2006, Comentariu la „Întemeierea metafizicii moravurilor” – 2007) și una dintre primele abordări extinse ale managementului eticii în organizații (2009).

De asemenea, a editat și coeditat șaptesprezece volume colective, a coordonat efortul de traducere în limba română a unor lucrări importante din istoria filosofiei și a scris peste 60 de articole și capitole de cărți.